Volum XV. Facts about Catalonia

 

 
Presentem tres opuscles clandestins editats els anys 1945-46 per tal de donar a conèixer el cas català internacionalment. Facts about Catalonia i the Case of Catalonia son en anglès. El memoràndum de Catalunya a les Nacions Unides és trilingüe en català, anglès i castellà. 
 
We present three clandestine pamphlets published in 1945-46 to publicize the Catalan case internationally. Facts about Catalonia and the Case of Catalonia are in English. The memorandum is trilingual in Catalan, English and Spanish.

Comentaris