Textos des de Cuba (1926)

 Presentem tres conferències de tres cubans, publicades els anys 20 del sXX, en defensa de la llibertat de Catalunya. Tots els opuscles foren editats a Cuba i són pràcticament impossibles de trobar fora de la nostra col·lecció.

Comentaris